همان که پرده را

همان که پرده را کنار زدی ناگهان عبور کبوترها در آسمان اتفاق اُفتاد صبر کبوترها را در آسمان عبور نداده بود صبر برای آنها شاخه درختان را مهیا نکرده بود صبر به آنها مسیر کوچ را نمی آموخت صبر روزها خورشید را در آسمان نمی غلتاند صبر برای پرندگان نان نبود صبر برای صفهای انبوه از مردمان برای بیماران ذر انتظار مرگ برای عبور از زمستان علاج نبود.

ع.غ

/ 0 نظر / 42 بازدید