بازگشت خر در چمن

خب باید بگم که گاهی ساعتها با خودم حرف میزنم. بعد فک میکنم چی میشه اینا رو جایی بنویسم. نمیدونم چرا هر روز میلم به مجامع مجازی کمتر میشه. احتمالن چون توقعاتمُ تفکیک و روشن نکردم در موردش. با این وجود ترجیح دادم که به اینجا بازگردم !

به هر حال گاهی فک میکنم توجّهی که ممکنه اینجا بهم بشه رو لازم دارم.

/ 1 نظر / 38 بازدید
پرستو

نه تنها بهت توجه می کنم که عاشق نوشتنت هم هستم.