destroy me

یک چیزی می خواهم که طور شدیدی تکان دهنده باشد. مثل این : "این روزها که می گذرد گوری می شود بی جنازه. -آدونیس"
/ 0 نظر / 24 بازدید
بهمن 92
3 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست